Linearna terapija udarnim valovima (Linear shockwave therapy – LSWT) temelji se na njihovom učinku stvaranja novih krvnih žila u tkivima gdje su valovi aplicirani.

Read More